Klachten

Wij streven ernaar u de beste tandheelkundige zorg te bieden en dat zoveel mogelijk in overleg met u. Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig hebben behandeld, dan vragen wij u dit eerst aan ons kenbaar te maken. Meestal kunnen we onderling het probleem oplossen.

Indien we samen niet tot een bevredigende oplossing komen, dan kunt u terecht bij de KNMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Deze regeling voldoet aan de eisen die de Wet Cliënten Zorgsector aan iedere zorgverlener stelt.