Goed doel (Stichting Huiskamer Noorden)

Het bedrag voor gedoneerde kronen en bruggen over het jaar 2023 van beide praktijken ad €1.855,00 is op 22 mei 2024 overgemaakt naar Stichting Huiskamer Noorden voor de aanschaf van nieuw meubilair.
Van maandag tot en met vrijdag zetten enthousiaste vrijwilligers zich in om mensen boven 55 jaar een gezellig verblijf in de Huiskamer te verzorgen,

Alle gevers hartelijk dank namens de Stichting.